2014 is sterk financieel jaar voor AGVE

AGVE blijkt, net zoals in het voorafgaande jaar 2013, een sterk financieel resultaat behaald te hebben in het jaar 2014 met een totale verkoop €5,3 miljoen en een operationeel inkomensmarge van 6%. De kasstroom was ook wederom zeer sterk met een equity ratio van bijna 30% tegen het einde van het jaar.

In 2015 verwachten wij een verhoging van de verkoop met 25% en dit jaar is verder goed begonnen doordat reeds 60% van het budget verkocht is. Verder is de vraag naar AGV oplossingen groter dan ooit tijdens ons gehele bestaan van 30 jaar.

Warning
We have received many emails and a few phone calls to us from various companies in Europe who have received phishing emails from the address ‘(@)agvee.se‘ pretending to be AGVE.
Their purpose is to order things in AGVE’s name and to invoice for the goods that end up with AGVE.
Please check your orders carefully and verify any insecure orders with us.

Talk to a specialist

Please leave us your details and we will get back to you!

We respect your privacy and do not tolerate spam.

Thank you!
We got your message
We will answer in the next 24h